Descripció

Publicacions de la Universitat de valència, València, 2017.

Juan Basilio de Castelví y Coloma, Comte de Cervelló (1675-1754), representa la figura de l’’intel·lectual que va protagonitzar la transició de la cultura acadèmica barroca a l’’orientació racionalista i europeista. Va convertir el palau familiar en el centre de reunió dels “novators” i va ampliar la seua biblioteca fins a convertir-la en una de les més importants de l’època. Després de la Guerra de Successió, en la que va abraçar la causa austracista, i des del seu exili a Viena, on va ocupar un càrrec en el Consejo de España, va mantenir una relació molt fluida amb els homes més destacats del món europeu de les lletres i de l’’erudició; d’’ací que el present llibre recull, en edició crítica, les seues obres poètiques a més de la correspondència amb Manuel Martí, Gregorio Mayans, Otto Mencke, Placidus Schwesinger, Vicente Millera i Otto Ferdinand.

Juan Basilio de Castelví y Coloma, Conde de Cervelló (1675-1754), representa la figura del intelectual que protagonizó la transición de la cultura académica barroca a la orientación racionalista y europeísta. Convirtió el palacio familiar en el centro de reunión de los novatores y amplió su biblioteca hasta convertirla en una de las más importantes de la época. Tras la Guerra de Sucesión, en la que abrazó la causa austracista, y desde su exilio en Viena, donde ocupó un cargo en el Consejo de España, mantuvo una relación muy fluida con los hombres más destacados del mundo europeo de las letras y de la erudición; de ahí que el presente libro recoge, en edición crítica, sus obras poéticas además de la correspondencia con Manuel Martí, Gregorio Mayans, Otto Mencke, Placidus Schwesinger, Vicente Millera y Otto Ferdinand.