Descripció

Generalitat Valenciana, València, 2001.

Primer volum de l’’Obra Poética completa de Max Aub. Conté tots els llibres publicats de Max Aub (Los poemas cotidianos, Lira perpetua, A, Diario de Djelfa, Antología traducida, Versiones y Subversiones, Imposible Sinaí) a més d’’inèdits al voltant d’’aquests llibres que, per diverses raons, no en formaren part d’’ells.

Primer volumen de la Obra Poética completa de Max Aub. Contiene todos los libros publicados de Max Aub (Los poemas cotidianos, Lira perpetúa, A, Diario de Djelfa, Antología traducida, Versiones y subversión, Imposible Sinaí) además de inéditos en torno a estos libros que, por diversas razones, no formaron parte de ellos.