Descripció

El volum inclou una sèrie de textos inèdits reunits per José de Castelví, Marqués de Villatorcas, procedents de l’Archivo Histórico Nacional. Editats i àmpliament estudiats, en el context d’un recorregut per la seua activitat intel·lectual i de col·leccionista, suposen una valuosa aportació per al coneixement de l’activitat literària i teatral de la noblesa valenciana de finals del segle XVII entre el declivi del Barroc i el saber preil·lustrat. Poemes, justes, acadèmies i fins i tot una composició atribuïda a Calderón de la Barca en formen part del llibre que inclou la curiositat Libro de los oráculos de Urganda.
Llegeix un fragment
https://books.google.es/books?id=4dE6DgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Poes%C3%ADa,+teatro+y+juego+cortesano.+Papeles+in%C3%A9ditos+del+marqu%C3%A9s+de+Villatorcas&hl=ca&sa=X&ved=0ahUKEwj9zvKW893UAhUMJcAKHWuLBgEQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Poes%C3%ADa%2C%20teatro%20y%20juego%20cortesano.%20Papeles%20in%C3%A9ditos%20del%20marqu%C3%A9s%20de%20Villatorcas&f=false