Descripció

Publicacions de la Universitat de València, València, 2016.

El volum inclou una sèrie de textos inèdits reunits per José de Castelví, Marqués de Villatorcas, procedents de l’Archivo Histórico Nacional. Editats i àmpliament estudiats, en el context d’un recorregut per la seua activitat intel·lectual i de col·leccionista, suposen una valuosa aportació per al coneixement de l’activitat literària i teatral de la noblesa valenciana de finals del segle XVII entre el declivi del Barroc i el saber preil·lustrat. Poemes, justes, acadèmies i fins i tot una composició atribuïda a Calderón de la Barca en formen part del llibre que inclou la curiositat Libro de los oráculos de Urganda.

El volumen incluye una serie de textos inéditos reunidos por José de Castelví, Marqués de Villatorcas, procedentes del Archivo Histórico Nacional. Editados y ampliamente estudiados, en el contexto de un recorrido por su actividad intelectual y de coleccionista, suponen una valiosa aportación para el conocimiento de la actividad literaria y teatral de la nobleza valenciana de finales del siglo XVII entre el declive del Barroco y el saber preilustrado. Poemas, justas, académicas e incluso una composición atribuida a Calderón de la Barca forman parte del libro que incluye la curiosidad Libro de los oráculos de Urganda

Llegeix un fragment / Lee un fragmento
Google books