Descripció

Amparo Felipo, Pasqual Mas y Javier Vellón

Castelló/València, Universitat Jaume I /Universitat de València, 2020.

Juan Basilio de Castellví, Comte de Cervelló, membre de la noblesa, va ser una figura política controvertida durant la Guerra de Successió amb una notable influència a la cort d’Àustria i amb relacions cultural amb Europa, incloent-hi la seva relació amb Gregorio Mayans. El llibre presenta l’edició crítica d’un conjunt de textos poètics i teatrals de finals del segle XVII i principis del XVIII del propi Castellví i d’altres escriptors que bé pertanyien al cercle d’intel·lectuals que es reunien al Palau dels Marquesos de Villatorcas, propietat de la família de Juan Basilio, o bé van ser les referències literàries de la jove generació d’intel·lectuals denominats com novatores.

Juan Basilio de Castellví, conde de Cervelló, miembro de la nobleza valenciana, fue una figura política controvertida –pasó de la defensa de los borbones al exilio tras la derrota de los austracistas en la Guerra de Sucesión–, con notable influencia en la corte de Austria y con relaciones culturales por toda Europa, incluyendo su amistad con Gregorio Mayans. El libro presenta la edición crítica de un conjunto de textos poéticos y teatrales de finales del siglo xvii y comienzos del xviii del propio Castellví y de otros escritores que, o bien pertenecían al círculo de intelectuales que se reunían en los salones del palacio de los marqueses de Villatorcas, propiedad de la familia de Juan Basilio, o bien eran las referencias literarias de la joven generación de intelectuales denominados novatores.