Descripció

Visor, Madrid, 2018.

Tot seguint l’estela d’Antología traducida, Max Aub inventa autors i biografies de poetes àrabs i israelians morts en la Guerra dels Sis Dies. El llibre consta d’una extensa Introducció i de l’’edició crítica dels poemes.

Siguiendo la estela de Antología traducida, Max Aub inventa autores y biografías de poetas árabes e israelíes muertos en la Guerra de los Seis Días. El libro consta de una extensa Introducción y de la edición crítica de los poemas.