Descripció

Tot seguint l’estela d’Antología traducida, Max Aub inventa autors i biografies de poetes àrabs i israelians morts en la Guerra dels Sis Dies. El llibre consta d’una extensa Introducció i de l’edició crítica dels poemes.