Descripció

Societat Castellonenca de Cultura, Castelló, 1

Estudi sobre la vida de la poetessa castellonenca Maria Egual (1655-1735) i edició dels seus poemes. A més, el present llibre aprofundeix en el coneixement de la literatura barroca a Castelló. També es recuperen alguns col·loquis de l’’autora, la qual va sostindré a sa casa de Valencia una acadèmia literària a principis del sigle XVIII.

El llibre també explica la rocambolesca història de com s’’ha recuperat el manuscrit d’’aquestes poesies: d’’España a Anglaterra, subhastat per Sotheby’’s, etc.

Estudio sobre la vida de la poetisa castellonense María Egual (1655-1735) y edición de sus poemas. Además, el presente libro profundiza en el conocimiento de la literatura barroca en Castellón. También se recuperan algunos coloquios de la autora, la cual sostuvo en su casa de Valencia una academia literaria a principios del siglo XVIII.

El libro también explica la rocambolesca historia de cómo se ha recuperado el manuscrito de estas poesías: de España a Inglaterra, subastado por Sotheby’s, etc.