Descripció

El llibre és un estudi exhaustiu de les vint-i-cinc acadèmies literàries, incloses dues fictícies que apareixen a les novel·les, que existien a València entre els anys 1591-1705. Utilitzant documents publicats i inèdits del segle XVII, s’ofereix informació detallada sobre la història, l’organització, la representació i l’activitat literària de les acadèmies que formaven part integrant de l’entorn social de Segle d’Or a València. La naturalesa integral d’aquest estudi innovador representa una contribució valuosa als estudis de l’Edat d’Or i una important font d’informació per a investigadors posteriors, especialment, sociòlegs, historiadors i estudiosos de l’Edat d’Or d’Espanya. L’estudi es compon de Pròleg, Introducció, Catàleg bibliogràfic, Corpus Acadèmic, Diccionari de poetes i Acadèmics, i Índex de primers Versos.