Descripció

Edition Reichengerger, Kassel, 1996.

El llibre és un estudi exhaustiu de les vint-i-cinc acadèmies literàries, incloses dues fictícies que apareixen a les novel·les, que existien a València entre els anys 1591-1705. Utilitzant documents publicats i inèdits del segle XVII, s’’ofereix informació detallada sobre la història, l’organització, la representació i l’activitat literària de les acadèmies que formaven part integrant de l’entorn social de Segle d’’Or a València. La naturalesa integral d’aquest estudi innovador representa una contribució valuosa als estudis de l’Edat d’Or i una important font d’informació per a investigadors posteriors, especialment, sociòlegs, historiadors i estudiosos de l’Edat d’Or d’Espanya. L’estudi es compon de Pròleg, Introducció, Catàleg bibliogràfic, Corpus Acadèmic, Diccionari de poetes i Acadèmics, i Índex de primers Versos.

El libro es un estudio exhaustivo de las veinticinco academias literarias, incluidas dos ficticias que aparecen en novelas, que existían en Valencia entre los años 1591 a 1705. Utilizando documentos publicados e inéditos del siglo XVII, se ofrece información detallada sobre la historia, la organización, la representación y la actividad literaria de las academias que formaban parte integrante del entorno social de Siglo de Oro en Valencia. La naturaleza integral de este estudio innovador representa una contribución valiosa a los estudios de la Edad de Oro y una importante fuente de información para investigadores posteriores, especialmente, sociólogos, historiadores y estudiosos de la Edad de Oro de España. El estudio se compone de Prólogo, Introducción, Catálogo bibliográfico, Corpus Académico, Diccionario de poetas y académicos, e Índice de primeros Versos.