Descripció

Geòrgiques 

Alzira, Bromera, 2022

Premi Ibn Hafaja

ISBN: 978-84-1358-290-0

Geòrgiques és un poemari que reflexa el canvi de vida que ens ha copsat a tots i ens ha tingut a casa tancats amb pany i clau. Per fortuna, darrere de la casa tinc un jardí i un hortet. I és a partir de l’observació de la natura, del cicle de la natura que he bastit este poemari. Per tant, es tracta d’uns versos que són un diàleg amb la natura, en els quals he deixat que els arbres i els pardals em parlen i m’han fet dirigir la mirada cap al meu interior i cap a les persones que estime.

És un poemari esperançat, tot i la que ens ha caigut damunt, i sura sobre les paraules el missatge que l’amor ens salva.

 

El jurat del premi ha destacat: “és un llibre d’alt voltatge poètic, que manté el to sostingut al llarg de l’obra i que des d’un punt de vista formal ens va captivar”.

 

Geòrgiques es un poemario que refleja el cambio de vida que nos ha atrapado a todos y nos ha tenido en casa encerrados a cal y canto. Por fortuna, detrás de la casa tengo un jardín y un huerto. Y es a partir de la observación de la naturaleza, del ciclo de la naturaleza de donde he construido este poemario. Por tanto, se trata de unos versos que son un diálogo con la naturaleza, en los que he dejado que los árboles y los pájaros me hablen y ello me ha hecho dirigir la mirada hacia mi interior y hacia las personas que amo.

Es un poemario esperanzado, a pesar de la que nos ha caído encima, y flota sobre las palabras el mensaje de que el amor nos salva.

 

El jurado del premio ha destacado: “es un libro de alto voltaje poético, que mantiene el tono sostenido a lo largo de la obra y que desde un punto de vista formal nos cautivó”.