Descripció

EAC, Saarbrücken, 2017.

El llibre recull diverses investigacions al voltant del món poètic de l’escriptor Max Aub (París, 1903-Mèxic, 1972). Els articles, ponències i comunicacions dels quals s’ha partit per a la redacció de El universo poético de Max Aub formen part d’algunes intervencions en diversos congressos i revistes literàries especialitzades, que, al seu moment, van servir de complement a la realització del Catálogo del corpus poético inédito de Max Aub (Castelló, 2019) i de l’edició crítica de les obres de Max Aub Antologéa Traducida, Lamentos del Sinaí i Obra Poética Completa I.

El libro recoge varias investigaciones alrededor del mundo poético del escritor Max Aub (París, 1903-México, 1972). Los artículos, ponencias y comunicaciones de los que se ha partido para la redacción de El universo poético de Max Aub forman parte de algunas intervenciones en diversos congresos y revistas literarias especializadas, que, en su momento, sirvieron de complemento a la realización del Catálogo del corpus poético inédito de Max Aub (Castellón, 2019) y de la edición crítica de las obras de Max Aub Antología traducida, Lamentos del Sinaí y Obra Poética Completa I.