Descripció

Ajuntament, Almassora, 2010

Miquel Egual (Almassora, 1680/1 – Pego, 1742). Poeta i traductor del segle XVIII relacionat amb l’esfera filosòfica i científica dels novators i del gran intel·lectual Gregori Maians i Siscar. Va publicar 22 sonets, que formen part d’’aquest llibre, i va traduir del véneto l’’obra Declamaciones Geniales de Giovanni Francesco Loredano. Miquel Egual va exercir càrrecs administratius a Oliva i a Pego i es va dedicar a l’’estudi de les lleis i de la llengua castellana.

Miquel Egual (Almassora, 1680/1 – Pego, 1742). Poeta y traductor del siglo XVIII relacionado con la esfera filosófica y científica de los novatores y del gran intelectual Gregorio Mayans. Publicó 22 sonetos, que forman parte de este libro, y tradujo del véneto la obra Declamaciones geniales de Giovanni Francesco Loredano. Miquel Egual desempeñó cargos administrativos en Oliva y en Pego y se dedicó al estudio de las leyes y de la lengua castellana.