Descripció

Nòmada

Viena, Barcelona, 2003.

Nòmada ve a corroborar amb escreix una creació poètica bastida amb rigor, potència, sensibilitat i basada, en aquest cas, en una poesia creada a través de l’experiència del viatge. Un viatge que no és sinó el fil conductor que el mena a copsar el món, a contemplar-lo, a refer-lo a través dels sentits i la pell, una poesia feta arran de la pell i de la carn del trajecte.