Descripció

La cara oculta de la lluna

Premi Enric Valor, 2000
Alzira, Bromera, 2001 (2ª ed. 2003)
Versió digital mp i bp (2010).

La cara oculta de la luna
Trad. de Pasqual Vicent
Ponte Caldeas, Ellago Ediciones, 2013

La cara oculta de la lluna és un gran fresc mural que, a través d’una saga familiar, conta la història oculta que han soterrat els anys de la postguerra incivil espanyola. Aquest mosaic memorialista treu a la llum el caïnisme i la lluita per la supervivència que les generacions que visqueren la guerra i les seues conseqüències no saberen oblidar, i com els més joves, que començaren a viure bé, no volgueren saber res del què havia passat i visqueren en un núvol de festes i tradicions emmascaradores. Finalment, serà la generació del narrador, criada en la llibertat, la que haurà de rescatar de l’oblit la veritat segrestada sota el silenci.
Mitjançant un ventall ric de records i d’anècdotes, presente una novel·la suggeridora que apunta directe a la fibra del cor. L’accés a la història oculta del segle XX, marcada entre nosaltres per la guerra civil espanyola, ens deixa veure entre línies com la realitat s’esforça a tornar invisibles uns fets que resten com un volcà adormit fins que els convoque la necessitat d’aclarir el passat.

Blog de La cara oculta de la lluna
http://pasqualmas-caraoculta.blogspot.com.es/2014/01/pasqual-mas-la-cara-oculta-de-la-luna.html

Entrevista d’’Antonio Arbeloa
https://www.youtube.com/watch?v=k03bt0bRnoo&t=1s

Comentaris d’obra
http://www.escriptors.cat/autors/masusop/pagina.php?id_text=1272

La cara oculta de la luna es un gran fresco mural que, a través de una saga familiar, cuenta la historia oculta que han enterrado los años de la posguerra incivil española. Este mosaico memorialista saca a la luz el cainismo y la lucha por la supervivencia que las generaciones que vivieron la guerra y sus consecuencias no supieron olvidar, y cómo los más jóvenes, que empezaron a vivir mejor, no quisieron saber nada de lo que había ocurrido y vivieron en una nube de fiestas y tradiciones enmascaradoras. Finalmente, será la generación del narrador, criada en la libertad, la que deberá rescatar del olvido la verdad secuestrada bajo el silencio.

Mediante un abanico rico de recuerdos y anécdotas, se presenta una novela sugerente que apunta directo a la fibra del corazón. El acceso a la historia oculta del siglo XX, marcada entre nosotros por la guerra civil española, nos deja ver entre líneas cómo la realidad se esfuerza en volver invisibles unos hechos que quedan como un volcán dormido hasta que los convoca la necesidad de aclarar el pasado.