Descripció

Generalitat Valenciana, València, 2009 + CDROM

Estudi, descripció i selecció de textos de més de 40 Justes poètiques valencianes del Barroc. Aquest llibre tanca les meues investigacions al voltant de la poesia barroca tant en les acadèmies com en les justes poètiques i d’’altres convocatòries de l’’època.

Estudio, descripción y selección de textos de más de 40 Justas poéticas valencianas del Barroco. Este libro cierra mis investigaciones en torno a la poesía barroca tanto en las academias como en las justas poéticas y de otras convocatorias de la época.