Descripció

Germania, Alzira, 2013

Estratègies d’escriptura creativa és el complement pràctic del Manual d’escriptura creativa publicat també en aquesta editorial. Teniu a l’abast 555 exercicis sobre els problemes amb els quals s’enfronten els escriptors novells: la inspiració, el profit de la lectura, la necessitat de la reescriptura, la recerca d’un punt de vista des del qual assolir la narració, la manipulació de la informació o les estratègies per tal de vèncer el bloqueig. A més, analitza la construcció del personatge, l’espai i la seua virtualitat més enllà de la descripció, l’acotació del temps històric i el seu desenvolupament, l’estructuració de l’acció, les relacions entre el narrador i els personatges, el domini del ritme en l’exposició dels fets i les diverses possibilitats textuals.